ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И РОЖДЕННИ ДНИ

Организираме еднодневни детски лагери и рожденни дни .

По време на посещението децата се запознават с конете, ездата и живота във фермата .

Има възможност за избор на различни локации в подножието на Витоша.

Програмата и заниманията се събразяват с възрастовата група на децата и изискванията на педагозите.

Има възможност за поръчка на кетъринг.

Цените се договарят индивидуално.